Navn : Lars Søndergaard Nielsen

Alder
  :       67

Bopæl  : Kalundborg området

Status: Folkepensionist

Uddannelse : Procesoperatør

Interesser : Computerspil, mortorcykel, fiske, vennerne + meget andet ……….

M/S Hervig

M/S Gert Hansen

Ivigtut KryolitBrud.

Tømmerup Søndergaard.
Tilbage.