Tømmerup Søndergaard.
Tømmerup sogn / Ars herred.


 Gården matr.nr. 5, Tømmerup ”Søndergaard”
Gl. hartkorn: 4-6-3-2 / fra 1751 6-3-3-1


Peder Madsen

(1721) Christen Willumsen, afstod pga. armod.

(1732) ”Gamle” Ole Pedersen (ca. 1704-63). Viet 1. gang til Kirsten Olufsdatter (ca. 1710-40). Viet 2. gang 1740 til Dorthe Rasmusdatter ( -1757), datter af gmd. Rasmus Michelsen, matr.nr. 11, Tømmerup.
Viet 3. gang til Kirsten Poulsdatter, datter af gmd. Poul Hansen, Andaks.

1763 Niels Jensen (ca. 1732-90). Viet 1763 til enken Kirsten Poulsdatter (ca. 1733-1807).

1788 Hans Jensen (ca. 1759-1828), søn af gmd. Jens Hansen, Istebjerg. Viet 1788 til Anne Nielsdatter (ca. 1769-1845), datter af Niels Jensen og Kirsten Poulsdatter.

1838 Niels Hansen (1809-64), søn af Hans Jensen og Anne Nielsdatter. Viet 1. gang 1837 til Bodil Pedersdatter (ca. 1810-46). Viet 2. gang ca. 1846 til Maren Nielsdatter. Niels Hansen købte gården til selveje fra Lerchenborg 1872.

1887 Niels Nielsen (1853- ). Viet 1883 til Ane Marie Jørgensen (1856- ), datter af gdr. Jørgen Nielsen, Rørby.

1914 Maren Nielsine Nielsen (1887- ), datter af Niels Nielsen.

1921 Hans Peter Emil Nielsen (1886- ), født i Boeslunde. Viet 1921 til Maren Nielsine Nielsen.

Niels Søndergaard Nielsen, søn af Hans Peter Emil Nielsen.

Gården blev udflyttet til sin nuværende plads 1887.Tilbage.